o nama

P.E.D. "VIDIK"

Udruženje građana Planinarsko-ekološko društvo “VIDIK“ je slobodno i dobrovoljno društvo građana sa osnovnim ciljem i zadatkom očuvanja, unapređenja, razvoja i promovisanja naših planina i prirodnog životnog okoliša

NAŠA misija

Društvo djeluje na principu slobodnog udruživanja građana, a u cilju
stvaranja, unapređivanja i očuvanja prirodne sredine

naša vizija

Društvo takođe ima u planu i organizovanje seminara, okruglih stolova ,objavljivanje publikacija o značaju
prirodne sredine i nalaženje načina da se ona sačuva i unapredi, kao i organizovanje masovnih akcija povratka prirodi

P.E.D. "VIDIK" ORGANIZUJE...

postani član p.e.d. "vidik"

Član društva može postati svaki građanin koji prihvata programske ciljeve, zadatke Statuta društva, te koji je spreman da se aktivno angažuje na njegovom ostvarenju, kao i strani državljani koji prihvataju programske ciljeve, zadatke i Statut društva

REALIZOVANE AKCIJE p.e.d. "vidik"